Kronika 22 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Siódmy

Siódmy dzień pielgrzymowania, to zarazem dzień ostatni. Pielgrzymi po 220 km wędrówce, o godz. 15.00, w godzinę Miłosierdzia Bożego dotarli na Jasną Górę. Zapraszamy na relację z ostatniego dnia pielgrzymowania.

O godz. 6.00 rano konińscy pielgrzymi wyruszyli na ostatni etap swojej wędrówki, a każdy kilometr przybliżał ich do upragnionego celu …

Jeszcze tylko Górka Przeprośna, skąd widoczna wieża jasnogórskiego klasztoru oznajmiła wszystkim, że zbliżają się do kresu swojego pielgrzymowania. To także miejsce i pora na rachunek sumienia, pojednanie się z Bogiem, bliźnimi i samym sobą.

Na 10 kilometrze miał miejsce ostatni postój pielgrzymki. To czas nie tylko odpoczynku, ale także podziękowań. Ksiądz Kierownik Tomasz Kalinowski miał sposobność wyrazić swoją wdzięczność wszystkim służbom,  bez których pielgrzymowanie nie byłoby możliwe, a mianowicie: drogowej, porządkowej, technicznej, transportowej, ekologicznej, muzycznej i medycznej.

Ostatnie kilometry wspólnego pielgrzymowania minęły na radosnym wielbieniu Boga modlitwą i śpiewem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że grupą dominująca w konińskiej pielgrzymce była młodzież, która swoim entuzjazmem potrafiła zarazić starszych pielgrzymów.

O godz. 15.00, w godzinę Miłosierdzia Bożego konińscy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę.

Konińskich pątników  witał na Jasnej Górze ordynariusz diecezji włocławskiej ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering.

„Ja jestem z wami również jako pielgrzym” – powiedział witając pielgrzymów diecezji włocławskiej na Jasnej Górze bp Wiesław Mering.

„Chcę wam powiedzieć, że tak pięknego widoku, jak to wasze przyjście pod mury Jasnej Góry nie ma. Najpiękniejsza jest ta młodzież, która umie się modlić, która umie wybrać to, co trudne. Za ten wysiłek wielodniowy z całego serca wam dziękuję, podziwiam was, cieszę się z waszymi duszpasterzami tym, że doszliście do Bożej Matki” – mówił biskup włocławski.

Poprosił też pątników o modlitwę: „Za chwilę pójdziecie do jasnogórskiej kaplicy, do Matki. Tam będziecie mówili o swoich sprawach, o swoich intencjach, swoich problemach. Proszę was, by wśród spraw, które będziecie powierzali Bożej Matce nie zabrakło spraw Kościoła powszechnego, a zwłaszcza tych związanych z Kościołem Włocławskim”.

Potem nastąpiła prezentacja poszczególnych grup diecezji włocławskiej, której dokonali poszczególni jej przewodnicy: ks. Piotr Kaczmarek z grupy tureckiej, ks. Tomasz Kalinowski z grupy konińskiej, ks. Rafał Bogus z grupy włocławskiej i ks. Julian Głowacki z grupy dzierżawskiej.

Po prezentacji grupy udały się do Kaplicy Cudownego Obrazu, by tam, przed Matką Bożą, wypowiedzieć niesione w sercu intencje.

Niecodziennym przeżyciem była sprawowana Msza św. na zakończenie pielgrzymki, która na wałach jasnogórskich gromadzi pielgrzymów diecezji włocławskiej oraz wchodzących tego samego dnia pątników z diecezji sosnowieckiej, radomskiej i kieleckiej. Mszy św. przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik, a homilię wygłosił biskup włocławski Wiesław Mering. Kaznodzieja przypomniał słowa Benedykta XVI z 2012 r. z pielgrzymki, jaką Ojciec Święty odbywał do Santiago:

„w głębi swojego jestestwa człowiek zawsze jest w drodze, zawsze szuka prawdy, a Kościół towarzyszy mu w tej drodze wspomagając go w osiągnięciu pełni własnego istnienia”.

Bp Mering podkreślił, że pielgrzymka, poszukiwanie Boga, to nieodzowne warunki rozwoju i osiągnięcia pełni istnienia. Pielgrzymka pozwala uświadomić sobie, że bez Boga nie zbudujemy prawdziwie ludzkiego świata. „Jak znaleźć Boga? Jak przekonać zwłaszcza młodych do Boga i Kościoła?” – pytał hierarcha. Odpowiedział posługując się wskazaniami danymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI: najpierw musi to być właściwe rozumienie osoby ludzkiej, zgodne z Bożym widzeniem, następnie poprawne rozumienie Kościoła Jezusa, jako wspólnoty wiary i miłości ludzi z Jezusem; podkreślił także wagę sumienia i wolności, jako zadania upodobniania się do Jezusa Chrystusa, wreszcie mówił o potrzebie zaangażowania się w życie społeczne dla budowania chrześcijańskiej Europy, ale też i o trosce o Polskę.

„Tak naprawdę są dwa kazania: to jedno, które głosi ksiądz, ale ono jest mniej ważne. Ważniejsze jest to drugie kazanie, które wygłosimy samym sobie wsłuchując się w Boże Słowo” – podkreślił bp Mering.

W 2012 r. w konińskiej pielgrzymce na Jasna Górę wędrowało 290 pielgrzymów. Na Jasna Górę przybyło 344, w tym 54 pielgrzymów duchowych. Najmłodszym pielgrzymem był Michał (7 lat), najstarszym babcia Helenka (81 lat).

Pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski, podczas którego rozważanie poprowadził biskup kielecki Kazimierz Ryczan.

Wywiad z koordynatorem pielgrzymki diecezji włocławskiej ks. Markiem Molewskim

Wywiad z Karoliną

Apel Jasnogórski

[divider]

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

 

Kronika 22 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Szósty

W szóstym dniu pielgrzymowania na Jasną Górę konińscy pielgrzymi opuścili gościnną miejscowość Pajęczno. Przedostatni etap wędrówki liczył 26 km i miał swoje zakończenie w Miedźnie. Był to wyjątkowy etap dla pierwszoroczniaków. Zgodnie z bogatą tradycją pielgrzymki uczestniczyli oni w obrzędzie „pasowania na pielgrzyma”, dzięki czemu dołączyli do zacnego grona pielgrzymów.

Ok. godz. 7 konińscy wyruszyli w przedostatni etap wędrówki na Jasną Górę. Trasa liczyła 26 km i przebiegała przez piękne i malownicze tereny.

Był to wyjątkowy etap dla pierwszoroczniaków. Zgodnie z bogatą tradycją pielgrzymki uczestniczyli oni w obrzędzie „pasowania na pielgrzyma”, dzięki czemu dołączyli do zacnego grona pielgrzymów.

W konińskiej grupie wędrowało ok. 80 pierwszoroczniaków, którzy po złożeniu uroczystej przysięgi, by dołączyć do grona pielgrzymów,  musieli przejść prawdziwy test na odporność, na który składało się : wypicie ohydnej mikstury wiedźmy, przejście po szyszkach, dotknięcie anioła i diabła oraz  chrzest w rzece Jordan. W rolę św. Jana wcielił się ksiądz kierownik Tomasz Kalinowski.

Po wspaniałych wrażeniach związanych z obrzędem pasowania grupa dotarła do miejscowości Wąsosze Górne /województwo śląskie/. To wyjątkowo urocza miejscowość słynąca nie tylko z malowniczo ukształtowanego terenu czy z dziewiczych zakątków w dolinie rzeki Warty, ale także z Sanktuarium Pasyjno- Maryjnego, w skład którego wchodzą: kościół pw. św Andrzeja Apostoła i Kalwaria. W wąsoskiej świątyni w ołtarzu głównym od wieków króluje piękny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Kalwaria zaprasza pątników do chodzenia za Jezusem drogami Jego męki.

Pielgrzymi konińskiej grupy uczestniczyli najpierw we Mszy św, podczas której kilkudziesięciu pielgrzymów podjęło się „duchowej adopcji dziecka poczętego”. Mszy św. przewodniczył ksiądz Piotr Kaczmarek, a homilię wygłosił ks. Tomasz Fiszer. Następnie udali się na pobliską Kalwarię, gdzie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej wspominając ostatnie chwile z życia Jezusa Chrystusa.

Ok. godz. 18.00 pielgrzymi dotarli na nocleg w miejscowości Miedźno. Ten piękny dzień, pełen wrażeń duchowych zakończyła wesoła zabawa przy ognisku, wspólne tańce i śpiew.  Do Częstochowy pozostało tylko 30 km…

Homilia – ks. Tomasz Fiszer

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

 

Kronika 22 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Piąty

Piąty dzień pielgrzymowania na Jasną Górę koninianie rozpoczęli w Widawie, a zakończyli w Pajęcznie. Etap liczył 38 kilometrów i wiódł przez malownicze, wiejskie okolice. Oprócz tego, że pielgrzymi mogli obserwować piękne krajobrazy, byli uczestnikami wielu interesujących wydarzeń m.in. konferencji na temat ochrony życia poczętego prowadzonej przez animatorów duchowej adopcji z Bydgoszczy, Mszy św. Prymicyjnej, której przewodniczył ksiądz neoprezbiter Maciej Grabowski oraz wejścia do Pajęczna, gdzie konińskich pielgrzymów gorąco witali tłumnie zgromadzeni przy drodze mieszkańcy miasta.

Piąty dzień wędrowania na Jasną Górę był bardzo interesujący, radosny i… długi. Pielgrzymi mieli do pokonania 38 km, a etap wiódł przez malownicze krajobrazy. Nasze oczy mogły oglądać piękno tej pory roku na polskiej wsi, czyli czas żniw i prac polowych.

Etap tradycyjnie rozpoczęła poranna modlitwa, a następnie odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Pierwszą część dnia zdominowała tematyka związana z ochroną życia poczętego. Pielgrzymi wysłuchali konferencji  prowadzonej przez pielgrzymów Pawła i  Tomasza, a także przez ks. Tomasza Bartczaka – kapelana Szpitala przy ul. kard. Stefana Wyszńskiego w Koninie. Podczas konferencji przedstawiono świadectwo amerykanki Gianny Jessen, która urodziła się w trakcie aborcji.

„Kiedy mnie zobaczyli, doświadczyli horroru morderstwa. Powinnam być ślepa i poparzona, powinnam być martwa, ale urodziłam się żywa. W akcie urodzenia mam napisane: <<urodzona w trakcie aborcji>>, a poniżej jest podpis lekarza, który tę aborcję przeprowadzał” „Kiedy słyszę, że należy dopuścić aborcję w sytuacji, gdy dziecko może być upośledzone, to w moim sercu rozgrywa się horror. Cóż to za arogancja silnych, którzy chcą decydować, kto może żyć, a kto nie. A przecież tym, co ich samych utrzymuje przy życiu, jest miłosierdzie Boga, nawet jeśli oni Go nienawidzą”.  – te wstrząsające wyznania pielgrzymi zapamiętają na długo.

Podczas etapu pielgrzymkę konińską odwiedzili animatorzy duchowej adopcji z Bydgoszczy, którzy zachęcali pielgrzymów do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Istota duchowej adopcji wynika z modlitewnego wstawiennictwa osoby adoptującej duchowo jedno życie poczęte zagrożone aborcją. /więcej informacji na  http://www.duchowaadopcja.com.pl/ /.

Następnie animatorka Ula przedstawiła pielgrzymom świadectwo swojego nawrócenia, które nastąpiło w wyniku uzdrowienia jej córki Mai z ciężkiej choroby, a także doświadczenia wielu łask bożych związanych z duchową adopcją.

Należy także dodać, że podczas tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę konińskim pielgrzymom towarzyszyły relikwie Joanny Beretty Molli, włoskiej lekarki, świętej Kościoła katolickiego, w której organizmie pod koniec drugiego miesiąca ciąży rozwinął się włókniak. Mimo tzw. wskazań medycznych do przerwania ciąży zdecydowała się donosić ją do końca. 21 kwietnia 1962 urodziła córkę Gianne Emanuele. Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Molla zmarła w wieku 39 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie otrzewnej. Mąż po jej śmierci powiedział:

„(…) Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu – jako matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa miesiące”  „L’Osservatore Romano”. Numer 6-7 (164) 1994. Mario Agnes – redaktor naczelny. ISSN 1122-7249 (pol.).”

Po obiedzie i odpoczynku we wsi Pierzyny (20 km) pielgrzymi udali się do miejscowości Kiełczygłów (26 km), gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej w zabytkowym kościele pw. św. Antoniego. Przewodniczył jej ksiądz neoprezbiter Maciej Grabowski, a homilię wygłosił ksiądz Maciej Adamski.

Ok. godz. 16.30 pielgrzymi wyruszyli w dalszą trasę, by ok. godz. 20 dotrzeć do Pajęczna. Zmęczeni, ale niezwykle radośni i szczęśliwi, ze śpiewem na ustach, witani tłumnie przez zgromadzonych przy drodze mieszkańców miasta zakończyli kolejny dzień pielgrzymowania wspólnym dla grup z Konina, Turku i Dzierżaw Apelem Jasnogórskim i udali się na zasłużony odpoczynek . Większość pielgrzymów została przyjęta na noc przez niezwykle serdecznych mieszkańców Pajęczna.

Świadectwo nawrócenia animatorki duchowej adopcji Uli z Bydgoszczy

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Świadectwo Gianny Jessen

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Kronika 22 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Czwarty

Czwarty etap pielgrzymowania na Jasną Górę liczył 34,2 km i prowadził do Widawy. Po drodze, a dokładnie w Zduńskiej Woli pątnicy minęli półmetek swojej wędrówki i uczestniczyli w Mszy św. w Bazylice Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe.

W czwartym dniu pielgrzymowania koninianie przybyli do Zduńskiej Woli, gdzie 08.01.1894 r. urodził się patron strony pielgrzymkowej Rajmund Kolbe bliżej znany jako Ojciec Maksymilian.

Mszy św. w Sanktuarium św. Maksymiliana – miejsca chrztu i bierzmowania Świętego Zduńskowolanina przewodniczył ks.M.Kuliński, a homilię wygłosił kierownik grupy z Dzierżaw ks.M.Kilichowski.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się na odpoczynek i posiłek przygotowany przez życzliwych parafian.

10 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Wawrzynca – męczennika i patrona diakonów. Dzień ten nazywany jest także świętem diakonatu. Z tej okazji konferencję dla pielgrzymów przygotował Diakon Piotr Brud, podczas której przybliżył swoją posługę.

Po odpoczynku i podwieczorku w miejscowości Sobiepany (25 km) pielgrzymi ok. 19.00 dotarli do Widawy kończąc etap czwarty. Po Apelu Jasnogórskim w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie uczestnicy pielgrzymki udali się na zasłużony odpoczynek i nocleg.