Na imieninach Matki Bożej Częstochowskiej

Dziś 26 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. To jedno z największych świąt maryjnych w roku odbywających się na Jasnej Górze. osób. Dzień ten zwany jest też imieninami Matki Bożej, czczonej w jasnogórskim wizerunku.

Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. tę uroczystość na całą Polskę.

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej to także kolejny szczyt pielgrzymkowy. Na przypadającą  uroczystość  przybyło  88 pieszych pielgrzymek, głównie z regionu częstochowskiego. Matka Boża Częstochowska jest bowiem główną patronką archidiecezji częstochowskiej. Przybywają także pątnicy z sąsiadujących diecezji: łódzkiej, katowickiej, sosnowieckiej, radomskiej, gliwickiej i kaliskiej.

W środę , ok. godz. 17.30, na Jasną Górę dotarła także II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.  Pielgrzymów powitał bp pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki.

II kolumnę pielgrzymki tworzyły: 406. Piesza Pielgrzymka z Sieradza, której kierownikiem był ks. Jarosław Szpolorowski; 26. Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli pod kierownictwem ks. Mariusza Danielewskiego oraz 4. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej, a w niej grupy rowerowe z Turku, Włocławka i Zduńskiej Woli, pod kierownictwem ks. Dawida Drapały.

W sumie na Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej pielgrzymowało pieszo 866 osób. Opiekę duszpasterską podjęło 18 księży, szło także 6 kleryków i 2 siostry zakonne. Do Częstochowy, na powitanie pielgrzymów, przyjechało ok. 600 osób – pielgrzymów duchowych. Warto dodać, że pielgrzymi udają się pieszo również w drogę powrotną do domów.

Od 16 do 25 sierpnia na Jasną Górę dotarło 88 pielgrzymek pieszych. Podążało w nich 31 tys. 300 osób. W tym czasie przybyło także: 10 pielgrzymek rowerowych (623 osoby) i pielgrzymka na rolkach (100 osób), co daje łącznie prawie 32 tys. osób.
Najliczniejsze piesze pielgrzymki z minionych 10 dni to:
– 34. Pielgrzymka Tarnowska – 8 tys. 465 osób
– 40. Piesza Pielgrzymka Opolska – 2 tys. 960 osób
– 91. Pielgrzymka Łódzka – 2 tys. osób
– 390. Ślubowana Pielgrzymka Gliwicka – 1 tys. 327 osób

Ogółem od 10 kwietnia br., czyli od początku sezonu pieszego pielgrzymowania, w 222 pieszych pielgrzymkach dotarło na Jasną Górę 118 tysięcy osób.

Źródło: http://www.jasnagora.pl/

Kronika 26 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Pierwszy

7 sierpnia, po raz 26 wyruszyła piesza pielgrzymka z Konina na Jasną Górę. Pielgrzymkę poprzedziła Eucharystia sprawowana o godz. 6.00, w kościele pw. św. Maksymiliana w Koninie, na której byli obecni kapłani i pątnicy zmierzający do Pani Jasnogórskiej.

Mszy św. przewodniczył ks. prałat Wojciech Kochański, wikariusz biskupi, który pobłogosławił wszystkich pielgrzymów. Mszę św. koncelebrowali kapłani z Konina, homilię wygłosił ks. Piotr Stanny, wikariusz parafii Kramsk, który skierował do pielgrzymów słowa odwagi do pójścia do naszej Matki.

O godz. 8.00, na sygnał dzwonów kościelnych, na trasę pielgrzymki wyruszyło ponad 280 pątników, w tym przeważająca większość młodzieży.
Po drodze pielgrzymi korzystali z gościnności mieszkańców Brzeźna, Wyszyny i Władysławowa, gdzie spożyli przygotowane posiłki oraz mogli odpocząć i nabrać sił na kolejne kilometry swojej wędrówki.

Po ok. 12 godzinach wędrówki, w doskonałych humorach pielgrzymi dotarli do Turku, gdzie uroczystym Apelem Jasnogórskim zakończyli pierwszy etap pielgrzymki na Jasną Górę.

Najstarszy pielgrzym liczył 84 lata, najmłodszy 9 miesięcy. W grupie żółtej wędrowali także pątnicy z Konina, Warszawy, Bydgoszczy oraz Radomia. Nie zabrakło także rodaków z zagranicy m.in. z Niemiec. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowało 8 kapłanów oraz 2 kleryków.

W grupie konińskiej byli także obecni wolontariusze Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego  w Licheniu Starym oraz wolontariusze wraz z podopiecznymi na wózkach inwalidzkich z Oazy Chorych z Konina.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało  „Nowe życie w Chrystusie” nawiązując bezpośrednio do 1050. rocznicy chrztu Polski oraz ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Kronika 25 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Siódmy

O godz. 6.00 rano konińscy pielgrzymi wyruszyli na ostatni etap swojej wędrówki, a każdy kilometr przybliżał ich do upragnionego celu.

Na 10 kilometrze miał miejsce ostatni postój pielgrzymki. To czas nie tylko odpoczynku, ale także podziękowań. Ksiądz Kierownik Karol Skrobicki miał sposobność wyrazić swoją wdzięczność wszystkim służbom,  a mianowicie: drogowej, porządkowej, technicznej, transportowej, ekologicznej, muzycznej, medycznej i medialnej.

Ostatnie kilometry wspólnego pielgrzymowania minęły na radosnym wielbieniu Boga modlitwą i śpiewem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że grupą dominująca w konińskiej pielgrzymce była młodzież, która swoim entuzjazmem potrafiła zarazić starszych pielgrzymów.

O godz. 15.00, w godzinę Miłosierdzia Bożego, konińscy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, gdzie oczekiwały na nich rodziny, mieszkańcy miasta oraz duchowieństwo diecezji włocławskiej na czele z biskup Wiesławem Meringiem.

O godz. 19.00 na Szczycie, dla wszystkich pielgrzymek, które dotarły po południu odbyła się Msza św. której przewodniczył biskup Wiesław Mering.

Słowo powitalne do pielgrzymów w imieniu gospodarzy jasnogórskiego sanktuarium wygłosił o Jan Poteralski.

Słowo Boże wygłosił bp Jan Piotrowski, biskup kielecki.

W jubileuszowej 25 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło 350 pielgrzymów, a kilkuset pielgrzymów podjęło trud duchowego pielgrzymowania.