Kronika 26 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Trzeci

Głównym punktem trzeciego dnia pielgrzymki była Msza św. prymicyjna neoprezbiterów ks. Przemysława Pankowskiego z grupy konińskiej i ks. Jakuba Kupińskiego z grupy tureckiej.

Trzeci dzień pielgrzymowania konińscy pielgrzymi rozpoczęli w Uniejowie, gdzie w miejscowym kościele pw. św. Floriana pożegnali gościnną parafię. O godz. 6.50 w trasę wyruszyła grupa turecka, 15 min. później grupa konińska. Etap liczył 38 km z  punktem docelowym w miejscowości Szadek.

Na 20 km etapu, w miejscowości Wierzchy, w zabytkowym kościele  parafialnym pw. św. Mikołaja odbyła Msza św. prymicyjna odprawiona przez neoprezbiterów: ks. Przemysława Pankowskiego z grupy konińskiej oraz ks. Jakuba Kupińskiego z grupy tureckiej.

Homilię wygłosił ks. Przemysław Pankowski:

Na zakończenie Mszy św. neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego o randze błogosławieństwa papieskiego.

Po Mszy św. i krótkim odpoczynku przeznaczonym na obiad przygotowany przez niezwykle gościnnych mieszkańców wsi Wierzchy, pielgrzymi udali się w dalszą wędrówkę.

Ok. godz. 19 pielgrzymi dotarli do miejscowości Szadek, gdzie w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła tańcem i śpiewem zakończyli kolejny dzień pielgrzymowania.

Kronika 26 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Drugi

Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczęła Msza św. dla pątników z grupy konińskiej i tureckiej pod przewodnictwem ks. bp Wiesław Meringa.

O godz. 8.00 w kościele pw. św. Barbary w Turku rozpoczęła się uroczysta Msza św. w której udział wzięły grupa konińska i turecka. Oprawą liturgiczną i muzyczną zajęli się wyznaczeni pielgrzymi z grupy tureckiej. Wśród koncelebransów znaleźli się duchowni z obu grup pielgrzymkowych oraz specjalnie zaproszeni kapłani, którzy przybyli z różnych stron diecezji włocławskiej, m.in.: ks. prał. dr Artur Niemira (Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku), ks. Marek Molewski (proboszcz parafii Świętej Trójcy w Rychwale, diecezjalny duszpasterz pielgrzymek), ks. prał. Wojciech Kochański (dziekan dekanatu konińskiego III, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Koninie) i ks. prał. Marek Kasik (proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku). W liturgii wzięło udział w sumie 31 kapłanów oraz trzech diakonów.

Na początku Mszy św. głos zabrał ks. kanonik Mirosław Frankowski, proboszcz miejscowej parafii, który powitał Księdza Biskupa, przybyłych kapłanów, alumnów włocławskiego seminarium, wszystkich zaproszonych gości oraz obecnych przedstawicieli władz miasta. Wyraził też zadowolenie, że do tronu Jasnogórskiej Pani wybiera się z parafii tak duża liczba pielgrzymów i nie brakuje chętnych do udziału w trudzie i wyrzeczeniach pątniczego szlaku.

Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. bp Wiesław Meringa:

Po Komunii św. słowa podziękowania w imieniu kierowników obu grup dla wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu pielgrzymki wygłosił proboszcz parafii św. Barbary, a na ręce Pasterza Diecezji został złożony dar w postaci ornatu.

O godz. 10.00, w promieniach upalnego słońca pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę do Jasnogórskiego Sanktuarium.

Ok. godz. 18.00 pielgrzymi dotarli do Uniejowa, by w miejscowym kościele pw. św. Floriana w Uniejowie wielbić Boga śpiewem i tańcem.