Kronika 28 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Drugi

Drugi dzień 28 pielgrzymki na Jasną Górę rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Barbary w Turku, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przewodniczący Rady KEP ds. migracji, turystyki i pielgrzymek w Polsce.

Ponadto Eucharystię koncelebrowali: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii, ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi rejonu konińskiego, ks. Marek Molewski, diecezjalny koordynator pielgrzymek, księża z dekanatu i okolic oraz księża pielgrzymi.

Na początku liturgii wszystkich obecnych powitał ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary, który nawiązał do osoby św. Dominika, patron dnia i poprosił księży biskupów i prezbiterów, o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji pątników z Turku i Konina

Podczas homilii ks. bp Krzysztofa Zadarko zaapelował, aby czas pielgrzymki nie był jedynie zwykłym wędrowaniem, ale czymś zdecydowanie większym i ważniejszym.

Będziecie wędrować pośród pól i lasów, przez miejscowości małe i wielkie spotykając przede wszystkim na swojej drodze Boga oraz przeżywając swoją relację z Nim” – powiedział hierarcha. W następnej kolejności kaznodzieja nawiązał do Ewangelii z dnia, ukazującej obraz Jezusa i kobiety kananejskiej, która usilnie prosiła o wypędzenie złego ducha z jej córki. Ksiądz Biskup podkreślił, że „pragnieniem Serca Jezusowego, pragnieniem Boga jest zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wszystkich przypomnieniem o misyjności kościoła […] Wszyscy jesteśmy uprawnieni do tego żeby głosić swoim życiem Dobrą Nowinę.

Na zakończenie Eucharystii wyrazy wdzięczności za przybycie i za sprawowaną Najświętszą Ofiarę wyrazili księżom biskupom ks. Konrad Dreszler, kierownik pielgrzymki tureckiej oraz ks. Kamil Jakubowski, kierownik pielgrzymki konińskiej. Przekazali oni na ręce hierarchów pamiątkowe stuły nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Około godziny 10.00 pielgrzymi żegnani przez duchowieństwo i mieszkańców Turku wyruszyli na kolejny etap swojej wędrówki na Jasną Górę.

Po drodze pielgrzymi konińscy korzystali z gościnności mieszkańców Przykony i Ewinowa, gdzie mogli  spożyć posiłek i odpocząć.

Po 27 kilometrowej wędrówce, ok. godz. 17.30 pielgrzymi dotarli do  parafii św. Floriana w Uniejowie. Dzień pielgrzymowania pątnicy zakończyli Apelem Jasnogórskim, po którym udali się na nocleg.

O godz. 21.00 w miejscowym kościele odbyło się czuwanie modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, w którym uczestniczyli pielgrzymi grupy żółtej i zielonej.