31 PPK – Zgromadzeni na świętej wieczerzy – dzień 7

Po 7 dniach wędrówki 31. Piesza Pielgrzymka z Konina 13 sierpnia dotarła na Jasną Górę. W Grupie Żółtej z Konina pielgrzymowało 228 pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Kamila Jakubowskiego. Hasło przewodnie pielgrzymki brzmiało Zgromadzeni na świętej wieczerzy.

O godz. 6.00 rano konińscy pielgrzymi wyruszyli z Miedźna na ostatni etap swojej wędrówki, a każdy kilometr przybliżał ich do celu – spotkania z Maryją w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Na 5 kilometrze pielgrzymi zatrzymali się na krótki postój  na Górce Przeprośnej. To miejsce szczególne dla każdego pielgrzyma. To spotkanie z Maryją w cztery oczy, a także czas przebaczenia, kiedy Siostrze i Bratu mówisz bardzo ważne słowa- przebaczam i proszę o przebaczenie.

Na 10 kilometrze miał miejsce ostatni postój pielgrzymki. Był to przede wszystkim czas podziękowań. Kierownik Pielgrzymki ks. Kamil miał sposobność wyrazić swoją wdzięczność wszystkim służbom, które pracowały na rzecz pielgrzymki i pielgrzymów.

O godz. 15.00, w godzinę Miłosierdzia Bożego, konińscy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, gdzie oczekiwały na nich rodziny, mieszkańcy miasta oraz duchowieństwo diecezji włocławskiej.

Przed Szczytem Jasnej Góry utrudzonych pielgrzymów w imieniu ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego powitał ks. Marek Molewski – koordynator pieszych pielgrzymek w Diecezji włocławskiej. Prezentacji Grupy Żółtej dokonał jej przewodnik ks. Kamil Jakubowski.

O godz.19. w Bazylice Jasnogórskiej odbyła się Msza św. dla  wszystkich grup pielgrzymkowych. Po Mszy św. pielgrzymi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. To był bardzo wzruszający moment i wielkie wyróżnienie dla Grupy Żółtej. Rozważanie apelowe przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej, na oczach całej Polski, poprowadził Kierownik Pieszej Pielgrzymki Konińskiej ks. Kamil Jakubowski.

Wejście na Jasną Górę

Świadectwo Jasia

Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

Kazanie ks. Kamila Jakubowskiego na zakończenie pielgrzymki