32 PPK- Posłani w pokoju Chrystusa – DZIEŃ 2

Tradycyjnie, 8 sierpnia, we wspomnienie św. Dominika, w parafii pw. św. Barbary w Turku sprawowana była uroczysta Eucharystia dla pielgrzymów z Turku i Konina. Mszy św. przewodniczył J. E. Ks. Bpa Krzysztof Wętkowski, który również wygłosił homilię do zgromadzonych pielgrzymów.

W homilii Ksiądz Biskup podkreśli, że pielgrzymowanie jest czasem wsłuchiwania się w głos Boga. Bóg nieustannie przemawia do człowieka, niezależnie, gdzie ten się znajduje. Bóg jednak sam wybiera moment, kiedy przemówi. Trzeba zatem czasem uzbroić się w cierpliwość, by Go usłyszeć.

Przed końcowym błogosławieństwem wyrazy swojej wdzięczności w imieniu pielgrzymów skierował do księdza biskupa ks. Konrad Dreszler, kierownik pielgrzymki tureckiej prosząc jednocześnie od udzielenie pasterskiego błogosławieństwa na czas pielgrzymowania.

Ok. godz. 10 pielgrzymi żegnani przez J. E. Ks. Bpa Krzysztofa Wętkowskiego oraz mieszkańców Turku wyruszyli na drugi etap pielgrzymki. 

O 17.30 pielgrzymi dotarli do Uniejowa, gdzie zostali powitani przez ks. Proboszcza Andrzej Ziemieśkiewicza. Uroczysty Apel Jasnogórski zakończył drugi dzień pielgrzymowania.