31 PPK – Zgromadzeni na świętej wieczerzy – dzień 2

Tradycyjnie, 8 sierpnia, w parafii pw. św. Barbary w Turku miała miejsce uroczysta Eucharystia dla pielgrzymów z Turku i Konina. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz, a koncelebrowali księża pątnicy z Konina, Turku, Tuliszkowa i Uniejowa.

Ksiądz Frankowski wygłosił również okolicznościową homilię, w której podjął temat Komunii św. w życiu człowieka wierzącego. Ksiądz Proboszcz pytał się zgromadzonych czy czują głód karmienia się Chrystusem? Czy odczuwają pragnienie spotkania się z Chrystusem na Mszy św.? Ksiądz Frankowski wskazał także, że pielgrzymowanie jest znakiem wiary w Chrystusa, a także świadectwem jedności i miłości, o której pisał w liście do Efezjan św. Paweł.

Przed końcowym błogosławieństwem wyrazy swojej wdzięczności w imieniu pielgrzymów skierował ks. Konrad Dreszler, kierownik Pieszej Pielgrzymki Tureckiej, prosząc jednocześnie o udzielenie błogosławieństwa pielgrzymom na pątniczym szlaku.

O godz. 10 konińscy pielgrzymi wyruszyli do Uniejowa na drugi etap pielgrzymowania na Jasną Górę.

Podczas tego etapu swoim świadectwem pielgrzymowania podzielił się pielgrzymujący  na Jasną Górę dyrektor salezjańskiej szkoły w Koninie – ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB.

2 etap pielgrzymowania zakończyły uroczysty Apel Jasnogórski w Kościele św. Floriana w Uniejowie podczas którego rozważania wygłosił ks. Rafał Marczewski z Grupy Zielonej.