Komórkowy Savoir-Vivre pielgrzyma

Pielgrzymka jest czasem skupienia i duchowej przemiany, dlatego podczas jej trwania należy ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych do minimum. Jednak jeśli trzymanie telefonu włączonego jest konieczne, z ważnych względów (np. ważne sytuacje rodzinne), radzimy stosować się do następujących zasad, aby nie utrudniać duchowego przeżycia pozostałym uczestnikom pielgrzymki. 1. Podczas marszu oraz nabożeństw i Mszy Świętych […]