Komórkowy Savoir-Vivre pielgrzyma

Pielgrzymka jest czasem skupienia i duchowej przemiany, dlatego podczas jej trwania należy ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych do minimum. Jednak jeśli trzymanie telefonu włączonego jest konieczne, z ważnych względów (np. ważne sytuacje rodzinne), radzimy stosować się do następujących zasad, aby nie utrudniać duchowego przeżycia pozostałym uczestnikom pielgrzymki.

1. Podczas marszu oraz nabożeństw i Mszy Świętych wyłącz telefon.
2. Gdy telefon jest włączony jeśli to możliwe ustaw alarm wibracyjny jako sygnał nadchodzącego połączenia.
3. Pamiętaj, że krótką informację można przekazać SMS’em (rezygnując z wykonania połączenia). Aby mieć pewność, że dotarł do adresata włącz raporty doręczenia.
4. Jeśli odebranie telefonu będzie konieczne oddal się tam, gdzie rozmowa nie będzie słyszalna, przez innych uczestników pielgrzymki.
5. Trzymaj telefon blisko siebie (np. w kieszeni a nie w plecaku), aby możliwie jak najszybciej odebrać rozmowę.
6. Nie dzwoń wcześnie rano i oczywiście późno w nocy (między 22 a 8 rano) – w szczególności gdy w pobliżu nocują pielgrzymi. Pamiętaj też o najbliższych, na pielgrzymce o 7 rano jest już „środek dnia”, co niekoniecznie musi dotyczyć Twojej rodziny np. w niedzielę rano… 🙂
7. Jeśli masz włączony telefon nie zbliżaj się do elementów nagłośnienia (mikrofon, tuby, głośniki) – informacje przekazywane z i do sieci komórkowej z Twojego telefonu nawet gdy nie rozmawiać mogą spowodować charakterystyczne „dudnienie”).
Źródło: www.opoka.org.pl