Kronika 29 Pielgrzymki na Jasną Górę – dzień 3

Centralnym punktem trzecia dnia pielgrzymki była Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Wierzchy. Msze św. koncelebrowało wspólnie duchowieństwo z grupy żółtej i zielonej a kazanie do zgromadzonych wygłosił ks. Damian Borucki.

Ok. godz. 7.00 pielgrzymi żegnani przez ks. infułata Andrzej Ziemieśkiewicza opuścili gościnne progi parafii św. Floriana w Uniejowie, by udać się w dalszą drogę, tym razem do parafii św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach.

Poranny etap pielgrzymi spędzili na modlitwie i słuchaniu konferencji.

Ok. godz. 12.00 w kościele w Wierzchach odbyła się Msza. św. a jej uczestnicy wysłuchali kazania ks. Damiana.

Kaznodzieja w swoim kazaniu nawiązał do przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych z Ewangelii wg św. Mateusza, które zakończył przestrogą, że nikt z nas nie wie, co przygotował dla nas Pan. Dlatego też musimy być czujni i gotowi na Jego przyjście.

Po Mszy św . pielgrzymi udali się na dalszy odpoczynek i skorzystali z gościnności mieszkańców Wierzchów spożywając przygotowany przez nich obiad.

Po 3 godzinnej przerwie na Mszę św. i odpoczynek pielgrzymi grupy konińskiej wyruszyli w dalszą drogę w kierunku miejscowości Szadek.

Ok. godz. 19 po 35 km marszu w słońcu pielgrzymi wszystkich grup dotarli do kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła, gdzie powitał ich Proboszcz ks. Maciej Korczyński.

Trzeci etap pielgrzymki zakończył apel jasnogórski oraz wspólne uwielbienie i adoracja Najświętszego Sakramentu przez wszystkie grupy pielgrzymkowe.