31 PPK – Zgromadzeni na świętej wieczerzy – dzień 1

7 sierpnia Mszą św. rozpoczęła się 31. Konińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Roman Walczak, radca Nuncjatury Apostolskiej we Włoszech i San Marino. Przy ołtarzu zgromadzili się proboszczowie i przedstawiciele konińskich parafii.

W homilii ks. Walczak zwrócił uwagę pątników na rolę i znaczenie świadectwa, które będą dawać ludziom spotkanym na trasie. Podziękował też pielgrzymom za podjęcie trudu w czasie pandemii, prosząc by oprócz swoich intencji zanieśli przed tron Matki Bożej sprawy tych, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na pątniczy szlak. Zaapelował także o modlitwę za pasterzy kościoła: Ojca Świętego Franciszka, biskupów, a także księży, których spotykają na co dzień, prosząc o wiarę i wytrwałości w ich posłudze.

Po Komunii św. słowa podziękowania wypowiedział ks. Kamil Jakubowski, kierownik pielgrzymki konińskiej. Zwrócił on uwagę, że pielgrzymka ma swoisty charakter – jest czasem radości ale także pokuty. Zauważył także współodpowiedzialność za siebie nawzajem podczas wspólnego wędrowania, nazywając pielgrzymkę – rodziną. Następnie podziękował obecnemu na Eucharystii ks. prał. Józefowi Wysockiemu, kończącemu we wrześniu duszpasterską posługę w parafii św. Wojciecha w Koninie, za wieloletnie wsparcie pielgrzymki.

Na zakończenie Eucharystii ks. Roman Walczak udzielił uroczystego błogosławieństwa i pokropił pielgrzymów wodą święconą.

Po wspólnym zdjęciu przed kościołem św. Maksymiliana, pielgrzymi wyruszyli na Jasną. Pierwszy dzień wędrowania zakończył się w oddalonym o 40 km. Turku, gdzie w kościele pw. św. Barbary utrudzonych konińskich pielgrzymów powitał Proboszcz parafii św. Barbary ks.  Mirosław  Frankowski. Pierwszy dzień 31 Pielgrzymki zakończył Apel Jasnogórski.

Dzień 1:

Homilia na rozpoczęcie 31 PPK:

Film o 31 PPK na Jasną Górę: