Wielka tajemnica wiary w czasach pandemii (1)

„Wielka tajemnica wiary” – to hasło XXX Pieszej Pielgrzymki Konińskiej na Jasną Górę, która w związku z epidemią COVID-19 odbywała się w rygorze sanitarnym.

30 Piesza Pielgrzymka Konińska z powodu pandemii Covid 19 odbywała się w szczególnych warunkach sanitarnych, co spowodowało, że udział w niej mogło brać tylko 50 osób dziennie.

Pomimo wyjątkowych warunków, i tego, że większość pielgrzymek z tego powodu  nie wyruszyła na trasę, konińska pielgrzymka tradycyjnie 7 sierpnia, jak zawsze od 30 lat, pod przewodnictwem kierownika ks. Kamila Jakubowskiego wymaszerowała na Jasną Górę.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie  o godz. 6.00. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie ks. prał. Radosław Cyrułowski a homilię wygłosił ks. Bartłomiej Pyka.

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa pielgrzymów  punktualnie o godz. o 8.00 pielgrzymka wyruszyła na pierwszy etap do Turku.

Pielgrzymi podczas 40 km odcinka wysłuchali pięknej konferencji na temat tajemnicy Mszy św. wygłoszonej przez ks. Bartłomieja Pykę.

Ok. godz. 20 grupa żółta dotarła do kościoła pw. św. Barbary w Turku gdzie powitana została przez proboszcza parafii ks. kan. Mirosława Frankowskiego i tureckich pielgrzymów. Pierwszy dzień pielgrzymki zakończył Apel Jasnogórski.