„Z Maryją uczestniczę we wspólnocie Kościoła!”

W dniach od 07 -15 sierpnia odbędzie się 34 Piesza Pielgrzymka Konińska na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi „Z Maryją uczestniczę we wspólnocie Kościoła!”. Pielgrzymka będzie miała charakter dziękczynienia za ubiegłoroczne nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej. Zapisy od 25.07 w kancelarii parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Wszelkich informacji związanych z pielgrzymowaniem na […]