Na imieninach Matki Bożej Częstochowskiej

Dziś 26 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. To jedno z największych świąt maryjnych w roku odbywających się na Jasnej Górze. osób. Dzień ten zwany jest też imieninami Matki Bożej, czczonej w jasnogórskim wizerunku.

Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. tę uroczystość na całą Polskę.

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej to także kolejny szczyt pielgrzymkowy. Na przypadającą  uroczystość  przybyło  88 pieszych pielgrzymek, głównie z regionu częstochowskiego. Matka Boża Częstochowska jest bowiem główną patronką archidiecezji częstochowskiej. Przybywają także pątnicy z sąsiadujących diecezji: łódzkiej, katowickiej, sosnowieckiej, radomskiej, gliwickiej i kaliskiej.

W środę , ok. godz. 17.30, na Jasną Górę dotarła także II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.  Pielgrzymów powitał bp pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki.

II kolumnę pielgrzymki tworzyły: 406. Piesza Pielgrzymka z Sieradza, której kierownikiem był ks. Jarosław Szpolorowski; 26. Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli pod kierownictwem ks. Mariusza Danielewskiego oraz 4. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej, a w niej grupy rowerowe z Turku, Włocławka i Zduńskiej Woli, pod kierownictwem ks. Dawida Drapały.

W sumie na Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej pielgrzymowało pieszo 866 osób. Opiekę duszpasterską podjęło 18 księży, szło także 6 kleryków i 2 siostry zakonne. Do Częstochowy, na powitanie pielgrzymów, przyjechało ok. 600 osób – pielgrzymów duchowych. Warto dodać, że pielgrzymi udają się pieszo również w drogę powrotną do domów.

Od 16 do 25 sierpnia na Jasną Górę dotarło 88 pielgrzymek pieszych. Podążało w nich 31 tys. 300 osób. W tym czasie przybyło także: 10 pielgrzymek rowerowych (623 osoby) i pielgrzymka na rolkach (100 osób), co daje łącznie prawie 32 tys. osób.
Najliczniejsze piesze pielgrzymki z minionych 10 dni to:
– 34. Pielgrzymka Tarnowska – 8 tys. 465 osób
– 40. Piesza Pielgrzymka Opolska – 2 tys. 960 osób
– 91. Pielgrzymka Łódzka – 2 tys. osób
– 390. Ślubowana Pielgrzymka Gliwicka – 1 tys. 327 osób

Ogółem od 10 kwietnia br., czyli od początku sezonu pieszego pielgrzymowania, w 222 pieszych pielgrzymkach dotarło na Jasną Górę 118 tysięcy osób.

Źródło: http://www.jasnagora.pl/