Kronika 27 Pielgrzymki na Jasną Górę – Dzień Drugi

Drugi dzień 27 pielgrzymki na Jasną Górę rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Barbary w Turku, której  przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej.

We Mszy św. oprócz pielgrzymów z Konina uczestniczyli także pielgrzymi z Grupy Zielonej czyli tureckiej , a także liczni wierni pragnący pożegnać pątników.

Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi koniński, ks. Marek Molewski, diecezjalny duszpasterz pielgrzymek, ks. prał. Marek Sobociński, dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego, ks. prał. Stanisław Nowak, proboszcz parafii św. Wita w Tuliszkowie i uczestnik pielgrzymki, ks. kanonik Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary w Turku oraz księża pielgrzymujący z Turku i z Konina.

Na początku Mszy św. głos zabrał ks. kanonik Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz, który powitał Księdza Biskupa, przybyłych kapłanów, wszystkich pielgrzymów i wiernych. Wyraził też zadowolenie, że do tronu Jasnogórskiej Pani wybiera się każdego roku coraz większa liczba pielgrzymów.

W homilii ks. Kanclerz podkreślił polską, głęboką, chrześcijańską więź z Maryją. Mamy być maryjni poprzez naszą wiarę i miłość do Matki, a zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki: „Idźcie i głoście” mamy się dzielić naszą wiarą z tymi, których spotkamy na szlaku naszego pielgrzymowania.

Ks. Kanclerz zachęcił także wszystkich pątników, by nieśli w sercu nie tylko własne intencje, ale także intencje całego Kościoła Włocławskiego i wspomnieli o nich przed wizerunkiem ukochanej Królowej.

Kochani Pielgrzymi, wasz trud i wiara są dla nas najpiękniejszym diamentem, jaki diecezja włocławska może ofiarować Matce Bożej do Jej korony. Za każdego z was dziś Panu Bogu dziękujemy – powiedział kaznodzieja.

Po Komunii św. słowa podziękowania i życzenia owocnego pielgrzymowania wyraził ks. bp Stanisław Gębicki, który zaznaczył, że „kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Jezus nie zostawia nas samych, zawsze nam towarzyszy. Pielgrzymka jest wyjątkową okazją, by iść i głosić Ewangelię…, być świadkami Jezusa na szlaku pielgrzymowania”.

W imieniu kierowników obu grup słowa podziękowania skierował ks. Dariusz Ziemniak – kierownik Grupy Turek. Na ręce Księdza Biskupa został złożony dar wyrażający wdzięczność za sprawowaną Eucharystię. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Punktualnie o godz. 10.00 pielgrzymi pożegnali Turek i ruszyli w dalszą  drogę na Jasną Górę w kierunku Uniejowa.

Po 27 kilometrowej wędrówce pielgrzymi ok. godz. 17.30 dotarli do  parafii św. Floriana w Uniejowie , gdzie serdecznie powitał ich ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Dzień pielgrzymowania pątnicy zakończyli Apelem Jasnogórskim, po którym udali się na nocleg. O godz. 21.00 w miejscowym kościele odbyło się czuwanie modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.