33 PPK- Wierzę w Kościół Chrystusowy – DZIEŃ 1

33 pielgrzymka do Częstochowy wyruszyła z Konina w wyjątkowym czasie. W parafii św. Maksymiliana Kolbego trwało nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które zbiegło się wyjściem pielgrzymki na Jasną Górę.

W parafii mamy skarb. Matkę Najświętszą, która w znaku Ikony Jasnogórskiej jest z nami od wczoraj. Słucha naszych modlitw, o różnych problemach, cierpieniach, niepokojach, czasami zgorszeniach i patrzy na nas z wielką nadzieją. Wierzy, że dzięki łasce Jej Syna jesteśmy w stanie się podźwignąć , nie oglądać się wstecz, patrzeć przed siebie – mówił ks. Radosław Cyrułowski, proboszcz parafii na początku mszy świętej, która poprzedziła wyjście pielgrzymki do Częstochowy.

Homilię do licznie zgromadzonych pielgrzymów wygłosił ks. Tobiasz Winnicki, wikariusz parafii św. Maksymiliana, który mówił, że każdy pielgrzym musi zabrać ze sobą kredki, ale takie nie w sensie dosłownym, jak dzieci do szkoły.

…kredki do malowania obrazu Jasnogórskiej Pani w mojej duszy. A tymi kredkami będą ból, łzy, szczęście napotkanej osoby podczas pielgrzymowania, pęcherze dające o sobie znać, słońce czy deszcz. – Pewnie jakaś nieprzyjemna rozmowa, bo i takie się zdarzają, będą nerwy, radość z tego wszystkiego, co wokół się dzieje – mówił kapłan. – Postarajcie się namalować przepiękny wizerunek Matki Bożej w duchowym waszym życiu na tej pielgrzymce.

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło 33. Pieszej Pielgrzymki Konińskiej, które przypomniał jej kierownik ks. Kamil Jakubowski, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.

Chciałbym wszystkim wam życzyć, abyśmy przede wszystkim zadbali o ducha, bo wszystko inne to jest tylko dodatek i przeminie. Przeminie też jakaś poranna złość, pielgrzymkowe dolegliwości natury psychicznej, więc tym się nie przejmujmy. Staramy się tym nie karmić. Proszę wszystkich was i siebie samego, żebyśmy szli, przeżywali te dni w pokoju serca – mówił na zakończenie Mszy św. ks. Kierownik.

Chcemy dziękować za kościół lokalny, naszą diecezję, która przeżywa 900 lat swojego istnienia. Ale też za Kościół, który gromadzi się z papieżem Franciszkiem w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Będziemy rozważać temat Kościoła, który Chrystus powołał do istnienia – mówil do pielgrzymów duchowych ks. Karol Łazik, duchowy opiekun pielgrzymki.

Z Konina na Jasną Górę wyruszyło ok. 250 pielgrzymów, którzy po całodziennej wędrówce dotarli do Turku, gdzie w kościele pw. św. Barbary uroczystym Apelem Jasnogórskim zakończyli pierwszy dzień pielgrzymowania.

Relacja z 1 dnia 33 PPK

Msza św. na rozpoczecie 33 PPK

Pieśń – Tak, tak Panie