33 PPK- Wierzę w Kościół Chrystusowy – DZIEŃ 2

„Idziecie pod szczególnym hasłem, które dobrze oddaje moment 900 lat życia naszej diecezji – Wierzę w Kościół Chrystusowy” tymi słowami zwrócił się do pielgrzymów z Turku i Konina ks. bp Krzysztof Wętkowski, podczas Mszy św. sprawowanej  w kościele pw. św. Barbary w Turku na początek 2 dnia pielgrzymowania na Jasna Górę.

Rozpoczynając swoje słowo ksiądz Biskup stwierdził, że pielgrzymka odbywa się w czasie szczególnym, czyli w czasie, kiedy Maryja w cudownej kopii jasnogórskiej nawiedza włocławskie parafie. Jest to także szczególny czas pielgrzymowania, ponieważ 900 lecie istnienia przeżywa kościół włocławski, co wiąże się z hasłem pielgrzymki, a mianowicie Wierzę w Kościół Chrystusowy. Zatem, co znaczy wierzyć w Kościół Chrystusowy – zapytał zgromadzonych ks. Biskup? Dalej nawiązał do osoby św. Dominika, stwierdzając, ze Bóg w trudnych dla kościoła czasach wzbudził Dominika, który zaproponował nową ewangelizację, Wówczas niespotykaną – głoszenie wiernym Słowa Bożego, pogłębionej katechezy i przykład życia zgodnego z Ewangelią.  Postawa Dominika przyniosła owoce w postaci nawróceń i  powrotu wiernych do Kościoła. 
W ostatnich słowach homilii ks. bp Krzysztof Wętkowski zwrócił się ponownie do pielgrzymów życząc im pogłębienia wiary i swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Niech ten czas pielgrzymowania będzie czasem szczególnej waszej ewangelizacji przez Słowo Boże, katechezę i przykład waszego życia  – zakończył ks. bp. K.Wętkowski.

Po Mszy św. ks. bp Krzysztof Wętkowski wraz z duchowieństwem i mieszkańcami m. Turek pożegnał pielgrzymów zmierzających do Uniejowa na 2 etap pielgrzymowania na Jasną Górę. 

Ok. godz. 18.00 konińscy pielgrzymi dotarli do kościoła pw. św. Bogumiła w Uniejowie, gdzie Apelem Jasnogórskim zakończyli drugi dzień pielgrzymki. 

Relacja z drugiego dnia 33 PPK na Jasną Górę 

Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Krzysztofa Wętkowskiego w kościele pw. św. Barbary w Turku

Pieśń – Powierz się Matce