Pielgrzymi diecezji włocławskiej na imieninach u Maryi

Pielgrzymki ze Zduńskiej Woli i Sieradza dotarły na Jasną Górę w niedzielę, późnym popołudniem. Weszły przed Szczyt jasnogórski jako reprezentacja diecezji włocławskiej. Dołączyła do nich również 2. Rowerowa Pielgrzymka Diec. Włocławskiej w liczbie 42 osób.

24. Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli wędrowała pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego. Wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II”. W tym roku zanotowano wzrost liczebności pielgrzymów – 302 pątników (60 więcej niż w ubiegłym roku). Autokarami z całej Zduńskiej Woli na powitanie pątników dojechało 850 osób.

Długie tradycje pielgrzymowania ma 404. Sieradzka Piesza Pielgrzymka. W części zachowuje klimat dawnego wędrowania – na czele pielgrzymki idzie asysta, niosąca sztandary tak, jak przed wiekami. Pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego” wędrowało ok. 600 osób. Trasę 120 km pokonali ciągu trzech dni. Kierownikiem pielgrzymki był ks. Jarosław Szpolorowski. Również na pielgrzymów z Sieradza oczekiwali na Jasnej Górze wierni przybyli autokarami.

Wszystkich pątników z diec. włocławskiej witał na jasnogórskim Szczycie biskup diecezji bp Wiesław Mering.

Czasem mam ochotę powiedzieć, że człowiek jest najpiękniejszy wtedy, kiedy się modli, a pielgrzymka to jest jeden z trudniejszych sposób modlitwy, trwania na rozmowie, i w obecności samego Boga. Dlatego cieszę się, że widzę was tak wielu.

Wejściu pielgrzymek towarzyszył krótki, przelotny deszcz, a potem na niebie pojawiła się tęcza.

Niech ona przypomni, że dla Pana Boga potrafimy poświęcić wiele, ofiarować wiele, i nie traktujemy Jasnej Góry jako miejsca, do którego przychodzimy, żeby sobie wybierać jakieś łatwe pocieszenia. My przynosimy tutaj głęboką wiarę naszych serc, przynosimy nasze zmęczenie, nasze pęcherze, przynosimy nasz trud, ale wierzymy, że Bóg patrzy na to łaskawie, i że właśnie jakby w odpowiedzi darzy nas swoją opieką i swoim błogosławieństwem” – powiedział bp Mering.

Opracowano na podstawie:
Biuro prasowe Jasnej Góry http://www.jasnagora.pl/pl